BEDRIFT

PSYKOLOGTJENESTER

Trygg Start tilbyr emosjonsfokusert samtaleterapi og behandling til privatpersoner, bedrifter, familier og par som opplever vanskeligheter knyttet til seg selv og hverdagen. Regulering av følelser, trygghet, forståelse og god allianse mellom terapeut og klienten er grunnpilarene i arbeidet hos oss.

Les mer

PERSONALVEILEDNING

Trygg Start tilbyr personalveiledning til der det er behov for å forstå, håndtere eller endre egen og andres atferd i organisasjonen.

ORGANISASJONSUTVIKLING

Trygg Start kan bistå bedrifter med utviklingsprosjekter innad i bedriften. Vi bistår med søknad til Innovasjon Norge der det er aktuelt.

KONFLIKTHÅNDTERING

Trygg Start kan hjelpe bedrifter til å håndtere konflikter på en hensiktsmessig måte. Her kan vi bistå med samtaler med begge parter, personalkonflikter, kurs og lederutvikling

    Send forespørsel