BEDRIFT

PSYKOLOGTJENESTER

Trygg Start tilbyr emosjonsfokusert samtaleterapi og behandling til privatpersoner, bedrifter, familier og par som opplever vanskeligheter knyttet til seg selv og hverdagen. Regulering av følelser, trygghet, forståelse og god allianse mellom terapeut og klienten er grunnpilarene i arbeidet hos oss. Behandlingen er forankret i moderne psykodynamisk teori og traumeforståelse.
Ingen henvisning er nødvendig.

Psykologisk kartlegging
Trygg Start kan foreta psykologisk kartlegging ut ifra et helhetlig psykologisk perspektiv.

Endringsarbeid i organisasjoner
Trygg Start kan bistå organisasjoner med følgende tjenester;

⦁ Samtaleterapi til ansatte, både preventivt men også støttende med tanke på
overholde en sunn trivsel og funksjonalitet hos den enkelte

⦁ Refleksjon og utviklingsarbeid gjennom grupperefleksjon med ansatte eller ledergruppen

⦁ Konflikthåndtering både på organisasjonsnivå gjennom gruppesamtaler, men også
individuelt og gjennom kurs og skolering.

⦁ Personalveiledning og HR veiledning

    Send forespørsel