GRUPPER

FORELDREGRUPPER

Gruppeterapi/gruppeveiledning er basert på at mange av erfaringer, på godt og vondt, mennesker har i livet sitt, kan forstås som å forholde seg til andre mennesker (familie, venner, arbeidskolleger). Som barn og ungdom utvikler vi oss alltid i nærvær av andre og deler opplevelser og følelser som en naturlig del av tilværelsen. På denne måten danner vi oss et bilde av oss selv, får en følelse av oss selv (selvfølelse) og hvordan andre mennesker er, og spesielt hvordan samhandlingen med andre oppleves. Slike mønstre av å oppleve andre og oss selv på blir en naturlig bestanddel av oss som vi også anvender i våre voksne forhold til andre. Av og til er disse måtene ikke så hensiktsmessige som de burde være og kan gi oss en rekke vanskeligheter i livet til tross for gode intensjoner.

Grupper utgjør muligheten til å gjøre seg kjent med disse “interpersonlige” mønstrene. Svært ofte vil symptomer som samhandlingsvanskeligheter, konflikter, uklare fysiske symptomer og dårlig selvfølelse være knyttet til utilfredsstillende forhold til viktige andre. Grupper vil spesielt vær egnet til å arbeide og belyse denne type vanskeligheter og skape større rom for å tenke og reflektere. Jo mer deltakeren greier å engasjere seg i det som foregår i gruppene, desto mer vil hun/han få ut av det. Gruppen kan ses på som et “levende relasjonslaboratorium”.

Les mer

GRUPPETERAPI

Gruppeterapi er et tiltak der deltakerne får anledning til å arbeide med sine personlige utfordringer ved hjelp av deling og klargjøring av det vanskelige i gruppen, bekreftelse, gjenkjennelse og støtte i gruppen, samt ved gruppens hjelp til å forstå og utfordre det vanskelige. Trygg Starts gruppeterapeuter har gruppeanalytisk utdanning fra Instituttet for Gruppeanalyse.

Les mer

    Send forespørsel