SKOLE

MOBBING

Mobbing på skolen kan ofte kan være en utfordrende prosess for alle involverte parter, som oppleves belastende. Mobbing kan både være uttrykk for ubehag hos den enkelte, men også symptom på konflikter innad i en skole eller organisasjon.

Vi tilbyr å arbeide først å fremst med å sortere og å forstå prosessen knyttet til mobbing, slik at involverte parter kan selv løse utfordringer knyttet til mobbing, konflikter og ubehag.

LÆRING OG MESTRING

Vi arbeider med å forstå og å løse prosesser som kan være til hinder for læringssituasjonen. Det å være seg emosjonelle vanskeligheter, identitet, mellommenneskelige forhold.

I noen tilfeller kan det være hensiktsmessig å arbeid med tidligere traumer som kan skape hinder for læringssituasjoner.

PERSONALVEILEDNING

Vi tilbyr prosessveiledning til personale for å kunne skape rom for drøfting, sortering, forståelse og bearbeidelse av vanskelige saker, situasjoner og opplevelser.

    Send forespørsel