Grupper

Foreldregrupper

Gruppeterapi/gruppeveiledning er basert på at mange av erfaringer, på godt og vondt, mennesker har i livet sitt, kan forstås som å forholde seg til andre mennesker (familie, venner, arbeidskolleger).

Som barn og ungdom utvikler vi oss alltid i nærvær av andre og deler opplevelser og følelser som en naturlig del av tilværelsen.

Gruppeterapi

Konsulentene i Trygg Start har lang erfaring innen barnevernsarbeid både administrativt og i kontakt med familiene. Vi vektlegger god faglig forståelse og refleksjon til grunn for vår arbeidsutførelse, høy grad av struktur i kontakt med klienter, kolleger og ryddig dokumentasjon av vårt arbeid. Når det gjelder dokumentasjon av arbeidet vårt, har vi i høy grad av etterrettelighet og kvalitetssikring.