Skolevegring

Velkommen til Trygg Start AS, din partner innen psykologisk støtte og veiledning. Vi forstår viktigheten av en sunn skolepsykologisk atmosfære, og vi er her for å hjelpe elever, foreldre og skoler med å takle utfordringer knyttet til skolevegring og skolefravær.

Skolevegring er en bekymring som vi tar på alvor. Vårt erfarne team av terapauter har ekspertise innen å håndtere situasjoner der elever unngår skolen av ulike årsaker. Vi forstår at skolevegring kan være komplekst og kan involvere faktorer som skoleskulking, lav skolemotivasjon, og til og med dyp angst for skolen.

For noen elever kan det utvikle seg til skolefobi, der intens frykt for skolesituasjonen hindrer dem i å delta. Vi arbeider tett med elevene for å forstå de underliggende årsakene til deres frykt og motvilje. Vår tilnærming fokuserer på å skape et trygt, støttende og empatisk miljø der elever kan uttrykke sine bekymringer åpent.

Vår målsetning er å fremme skoletrivsel gjennom tilpassede tilnærminger. Vi bruker prinsipper fra skolepsykologi for å utvikle strategier som adresserer individuelle behov. Våre skolevegringstiltak tar hensyn til både elevenes og foreldrenes perspektiver, samtidig som de samarbeider tett med skolen for å skape en helhetlig tilnærming.

Vi erkjenner at årsakene til skolevegring kan variere betydelig, fra sosiale utfordringer til akademisk stress, angstlidelser eller andre underliggende faktorer. Gjennom vår grundige vurdering og terapeutiske tilnærming, hjelper vi med å identifisere og adressere de spesifikke årsakene som ligger til grunn for hver enkelt elevs situasjon.

På Trygg Start AS er vi forpliktet til å bidra til et positivt læringsmiljø for alle elever. Kontakt oss i dag for å utforske våre tjenester innen skolepsykologi og skolevegring. Sammen kan vi hjelpe elevene med å overvinne hindringer, gjenopprette skolemotivasjon og trivsel, og finne veien mot en vellykket skoleerfaring.