BARNEVERN

KARTLEGGING

Trygg Start kan foreta psykologisk kartlegging ut ifra et helhetlig psykologisk perspektiv.

Les mer

SAKSBEHANDLING

Konsulentene i Trygg Start har lang erfaring innen barnevernsarbeid både administrativt og i kontakt med familiene. Vi vektlegger god faglig forståelse og refleksjon til grunn for vår arbeidsutførelse, høy grad av struktur i kontakt med klienter, kolleger og ryddig dokumentasjon av vårt arbeid. Når det gjelder dokumentasjon av arbeidet vårt, har vi i høy grad av etterrettelighet og kvalitetssikring.

Les mer

TILTAK

Trygg Start tilbyr tilsyn under samvær der det skal være behov for å observere samspillet mellom familiemedlemmene. Det å være seg å innta en observerende rolle, eller å være aktiv slik at familiemedlemmene kan få muligheten til å få være sammen på en mest mulig optimal måte. Vi gjennomfører også uanmeldt tilsyn etter bestilling.

Les mer

    Send forespørsel