Barnevern

Trygg Start kan foreta psykologisk kartlegging ut ifra et helhetlig psykologisk perspektiv.

Kartlegging

Trygg Start kan foreta psykologisk kartlegging ut ifra et helhetlig psykologisk perspektiv. Filming er et verktøy som både kan brukes som ledd i en kartleggings prosess og til veiledning. Filming gir oss anledning til å ta tak i mikroseperasjonene i samspillet (små brudd og muligheter for reparasjoner), og det at foreldrene kan se seg selv utenifra kan bidra til viktig refleksjoner.

Saksbehandling

Konsulentene i Trygg Start har lang erfaring innen barnevernsarbeid både administrativt og i kontakt med familiene. Vi vektlegger god faglig forståelse og refleksjon til grunn for vår arbeidsutførelse, høy grad av struktur i kontakt med klienter, kolleger og ryddig dokumentasjon av vårt arbeid. Når det gjelder dokumentasjon av arbeidet vårt, har vi i høy grad av etterrettelighet og kvalitetssikring.

Tiltak

Trygg Start tilbyr tilsyn under samvær der det skal være behov for å observere samspillet mellom familiemedlemmene. Det å være seg å innta en observerende rolle, eller å være aktiv slik at familiemedlemmene kan få muligheten til å få være sammen på en mest mulig optimal måte. Vi gjennomfører også uanmeldt tilsyn etter bestilling.