Parterapi

Vi tilbyr samtaler til par når de trenger hjelp til å forstå og å løse problemer i forholdet, eller om dere ønsker å forbedre kontakten og opplevelsen av hverandre.

Emosjonsfokusert parterapi (EFT) ​er en terapeutisk tilnærming som fokuserer på følelsesmessige opplevelser og samspillet mellom partnere i et forhold. EFT er utviklet av dr. Sue Johnson på 1980-tallet og har vist seg å være effektiv i å hjelpe par med å forbedre kommunikasjonen, gjenopprette tillit og nærhet, og løse konflikter.

Hovedmålet med emosjonsfokusert parterapi er å hjelpe partnere med å forstå og regulere sine egne og hverandres følelser på en konstruktiv måte. Terapeuten jobber med å hjelpe par til å identifisere og uttrykke følelser, behov og ønsker på en klar og ikke-truende måte. Gjennom denne prosessen kan par begynne å forstå hverandres reaksjoner og emosjonelle behov bedre.