Samtaleterapi

Vi tilbyr emosjonsfokusert samtaleterapi. Du kan bestille time hos oss om du opplever utfordringer i livet eller ønsker å øke kunnskapen om deg selv.

Samspillsfilming og observasjon

Trygg Start tilbyr emosjonsfokusert samtaleterapi og behandling til privat-personer, bedrifter, familier, barn og ungdom og par som opplever vanskeligheter knyttet til seg selv og hverdagen.

Regulering av følelser, trygghet, forståelse og god allianse mellom terapeut og klienten er grunnpilarene i arbeidet hos oss. Terapien er forankret i moderne psykodynamisk teori og traume­forståelse.