Veiledning og Coaching

Trygg Start tilbyr veiledning og coaching når en trenger endring i livet generelt, eller konkret. Dette arbeidet skal bidra til å endre livssituasjonen, oppnå konkret mål i livet eller å sortere vanskelige situasjoner knyttet til viktige beslutninger.

Psykodynamisk livsmestring gjennom coaching og veiledning er en tilnærming som kombinerer psykodynamiske prinsipper og coachingmetoder for å hjelpe enkeltpersoner med å utvikle seg, oppnå trivsel og håndtere livets utfordringer på en dypere nivå.

psykodynamiske tilnærmingen er basert på ideen om at menneskelig atferd og opplevelse er påvirket av ubevisste prosesser, tidligere erfaringer og dynamikken i individets indre liv. I psykodynamisk livsmestring blir enkeltpersonens ubevisste motivasjoner, mønstre og emosjonelle reaksjoner utforsket for å få innsikt i underliggende faktorer som påvirker livskvaliteten og velværet.

I tillegg til den psykodynamiske tilnærmingen benyttes coachingmetoder for å hjelpe enkeltpersoner med å sette mål, identifisere ressurser og utvikle handlingsplaner. Coachingelementet fokuserer på fremadrettet utvikling, personlig vekst og realisering av potensialet.

Psykodynamisk livsmestring gjennom coaching og veiledning innebærer en dypere utforskning av individets indre verden. Gjennom samtaler, selvrefleksjon og øvelser kan enkeltpersonen få innsikt i sine tanker, følelser, mønstre og tidligere erfaringer som kan påvirke deres opplevelse av livet. Denne selvutforskningen legger grunnlaget for personlig utvikling og endring.

En viktig del av denne tilnærmingen er å identifisere og utforske eventuelle negative mønstre, begrensninger eller indre barrierer som kan hindre enkeltpersonen i å oppnå ønsket livsmestring. Dette kan inkludere underliggende konflikter, selvdestruktive mønstre eller ubevisste tro som begrenser individets potensial.

Gjennom coaching og veiledning får enkeltpersonen muligheten til å utvikle nye perspektiver, forståelsesmåter og strategier for å håndtere livets utfordringer. Dette kan inkludere å utforske alternative måter å tenke, føle og handle på, og integrere disse i deres daglige liv for å oppnå mer tilfredsstillende og meningsfulle resultater.